Pelety

Pelety zaradené do kvality A sú tie najideálnejšie pre domácu spotrebu. Sú vhodné na celoročné aj sezónne vykurovanie prostredníctvom peletovacích kotlov.
Tieto pelety spĺňajú nasledujúce parametre:

• Priemer 6 mm
• Dĺžka do 30 mm
• Hmotnosť 600 – 650 kg/m ³
• Zvyškový popol 0,56 %
• Výhrevnosť 5,0 kWh/kg
• Vlhkosť < 8%

pel

Naše pelety sú podrobené neustálej kontrole počas celého výrobného procesu, čo im zaručuje jedinečnú kvalitu.